USŁUGI KERATRONIK SAFETY SP. Z O.O.

OPIS USŁUG

ISR – INTELIGENTNY SYSTEM RATUNKOWY powstał w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników pojazdów w ruchu drogowym oraz jako element systemu zabezpieczenia przed kradzieżą. Podstawową rolą urządzenia jest ciągła analiza zachowania pojazdu podczas jazdy. W przypadku wykrycia sytuacji zagrożenia (wypadek, mocne przeciążenie, osunięcie się na bok, dachowanie, itp.) urządzenie przekazuje informację o zdarzeniu do Centrum Monitorowania wraz z jego dokładną pozycją określoną przy użyciu GPS. Szczegółowe dane o przebiegu wypadku (pozycja, prędkość, wartości składowych przyśpieszeń) zarówno z minuty poprzedzającej wypadek jak i następującej po nim składowane są w wydzielonej pamięci rejestratora wypadkowego. Dane te mogą być następnie zobrazowane przy pomocy dedykowanego modułu oprogramowania klienckiego. Dodatkowo w trakcie postoju urządzenie pełni funkcję antykradzieżową, informując o nieautoryzowanym holowaniu, przemieszczeniu lub zaniku zasilania. Combo ISR wyposażono w konsolę komunikacyjną służącą do nawiązywania połączeń głosowych pomiędzy kierowcą a Operatororem Centrum Monitoringu. Za jej pomocą możliwe jest również korzystanie z zestawu usług typu Assistance i Concierge.

Opis funkcjonalności

    USŁUGA CENTRUM MONITORINGU I POWIADOMIENIE POLICJI (CMPP)

Centrum Monitoringu obsługuje zdarzenia w trybie 24h. Monitorowane obiekty przesyłają automatycznie do Centrum Monitoringu sygnały o niepożądanych zdarzeniach wraz z dokładną lokalizacją. Sygnały alarmowe poddawane są weryfikacji a następnie podejmowane są działania zgodne z przyjętymi procedurami. W przypadku wystąpienia zdarzenia związanego z nieautoryzowanym użyciem pojazdu powiadamiana jest natychmiast jednostka Policji najbliższa zdarzeniu. Centrum Monitoringu obejmuje swym zasięgiem całą Europę. Pracuje w nim grupa wyszkolonych posiadających stosowne uprawnienia operatorów.

    USŁUGA INTELIGENTNY SYSTEM RATUNKOWY (ISR)

ISR – Zespół czynności, procedur, zdarzeń, połączonych w jeden system obsługujący sygnały o wypadku wygenerowane przez urządzenie zainstalowane w pojeździe. System został stworzony z myślą o poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozróżniane są takie zdarzenia jak; wypadek, wjechanie do rowu, dachowanie, uderzenie w przeszkodę, wezwanie pomocy za pomocą konsoli. Centrum Monitorowania odbiera sygnały o powstałym zagrożeniu i niezwłocznie rozpoczyna procedurę związaną z akcją ratowniczą. Zasada działania polega na tym, że w pojeździe zainstalowane są odpowiednie czujniki wykrywające przeciążenia lub zmiany kątów i z chwilą przekroczenia parametrów krytycznych dla systemu wysyłany jest sygnał do Centrum Monitoringu oraz automatycznie nawiązywane jest połączenie z operatorem poprzez wbudowany w urządzenie zestaw głośnomówiący. W przypadku braku kontaktu wzywane są służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia. Urządzenia ISR występują w dwóch wersjach do samochodów osobowych oraz do motocykli.

    USŁUGA PATROL INTERWENCYJNY (PATROL)

Usługa polegająca na wsparciu usługi CMPP zmotoryzowaną grupą ochrony doraźnej. W przypadku wystąpienia alarmu wymagającego fizycznej interwencji, na miejsce zdarzenia wysłany jest patrol interwencyjny składający się z licencjonowanych pracowników ochrony.

801 880 800, 692 222 222

CENTRUM MONITOROWANIA +48 22 380 15 22

Keratronik Safety Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 75
03-289 Warszawa
e-mail: safety@keratronik.pl
www.keratronik.pl

Keratronik Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 75
03-289 Warszawa
e-mail: bok@keratronik.pl
www.keratronik.pl