COMBO KŁÓDKA GPS

OPIS PRODUKTÓW

Urządzenia przeznaczone są do lokalizowania pojazdów, w których wykonanie standardowej instalacji jest niemożliwe ze względów technicznych (np. brak zasilania) lub ekonomicznie nieuzasadnione (np. naczepy). W zależności od wymaganej funkcjonalności każde urządzenie może być wykonane w jednej z 3 wersji: „Podstawowej” – przeznaczonej wyłącznie do lokalizacji, „Wireless TAG” – dodatkowo wyposażonej w mikronadajniki radiowe służące do monitorowania ładunków w przestrzeni towarowej, oraz „COMBO KŁÓDKA LINKA CELNA WT” – łączącej funkcję wersji Wireless TAG z dodatkowym zabezpieczeniem przestrzeni ładunkowej w postaci linki światłowodowej, która po przewleczeniu poprzez otwory w zamkach, ryglach itp. uniemożliwia nieautoryzowany dostęp. Wszelkie próby odpięcia, zapięcia jak również przerwania ciągłości linki (przecięcia) wykrywane są poprzez układ elektroniczny urządzenia i natychmiast przekazywane do serwera systemu. W przypadku braku autoryzacji informacja alarmowa przesyłana jest do Centrum Monitoringu, które dokonuje weryfikacji i dalszej obsługi zdarzenia. Wizualizacja informacji przekazywanych przez urządzenie odbywa się z użyciem map cyfrowych w dedykowanej aplikacji dostępnej na komputer PC, tablet oraz smartfon (Android, iOS, WindowsPhone), na których istnieje możliwość przeglądu historii zdarzeń, tworzenia raportów, dokonywania analiz. Poprzez umożliwienie kontrolowania procesu obsługi ładunku, monitoring i weryfikację realizacji procedur związanych z jego obsługą Combo Kłódka GPS jest doskonałym narzędziem do kompleksowego zabezpieczenia towaru i wsparcia procesów logistycznych.

Opis funkcjonalności

  COMBO KŁÓDKA POZYCJONER
 • Lokalizacja GPS
 • Wbudowane anteny GPS (aktywna)/GSM
 • Wbudowany akumulator zapewniający pracę od 10 do 30 dni (dedykowana ładowarka w standardowym wyposażeniu)
 • Możliwość zmiany częstotliwości rejestrowania danych lokalizacyjnych (standardowo 60s)
 • Wewnętrzna pamięć umożliwiająca zobrazowanie przebytych tras z okresu ostatniego miesiąca
 • Łatwe mocowanie za pomocą magnesów neodymowych
 • Stalowa linka zabezpieczająca urządzenie w przypadku zerwania uchwytów mocujących
 • Klasa szczelności zgodna z IP65
  COMBO KŁÓDKA WIRELESS TAG - posiada wszystkie
 • funkcje Combo Kłódka Pozycjoner oraz dodatkowo:
 • Kontrola obecności mikronadajników alarmowych TAG
  COMBO KŁÓDKA LINKA CELNA WT
 • posiada wszystkie funkcje Combo Kłódka WIRELSS TAG oraz dodatkowo:
 • Zabezpieczenie w postaci „elektronicznej linki celnej”

801 880 800, 692 222 222

CENTRUM MONITOROWANIA +48 22 380 15 22

Keratronik Safety Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 75
03-289 Warszawa
e-mail: safety@keratronik.pl
www.keratronik.pl

Keratronik Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 75
03-289 Warszawa
e-mail: bok@keratronik.pl
www.keratronik.pl